Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới có cần hồ sơ công an?

Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đã có thay đổi theo hướng thuận tiện hơn cho bên mua bảo hiểm. Hầu hết các trường hợp tai nạn đều không cần hồ sơ công an khi giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Chỉ cần hồ sơ công an … Đọc tiếp Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới có cần hồ sơ công an?