Các nguyên tắc bảo hiểm

Bảo hiểm là loại hình dịch vụ vụ đặc biệt dựa trên cơ chế số đông bù số ít. Nhà bảo hiểm cam kết bảo