CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ BẢO HIỂM INFAIR
Tư vấn mua bảo hiểm, Tư vấn đòi quyền lợi bảo hiểm​

☏ 0967375860

Xe thay đổi thông số lốp, thùng không tự động mất hiệu lực đăng kiểm

Tình trạng doanh nghiệp bảo hiểm lợi dụng câu chữ trong thông tư 70/2015/TT-BGTVT về hiệu lực giấy chứng nhận đăng kiểm để từ chối bồi thường thiệt hại xe cơ giới trong trường hợp xe thay đổi thông số lốp, thùng là vấn đề gây bức xúc trong dư luận suốt thời gian qua. Xuất phát của chiêu trò này là từ chi nhánh Đông Đô của 1 doanh nghiệp bảo hiểm top đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ khi doanh nghiệp này thua lỗ nặng nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới do trình độ quản lý nghiệp vụ yếu kém. Thấy dễ dàng, hàng loạt doanh nghiệp bảo hiểm học theo để gian lận với khách hàng.

Khi thông tư 16/2021/TT-BGTVT ra đời thay thế thông tư 70/2015/TT-BGTVT đã loại bỏ quy định không rõ ràng, nhưng một số doanh nghiệp bảo hiểm vẫn cố tình mập mờ điều khoản từ thông tư cũ để gian lận bảo hiểm với các chủ xe ô tô mua bảo hiểm tại công ty mình khi xe thay đổi thông số lốp, thùng bị tổn thất.

Thông tư 70/2015/TT-BGTVT (khoản 6 Điều 9) quy định về hiệu lực giấy chứng nhận đăng kiểm:

6. Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực khi:a) Xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định mới;
b) Đã có khai báo mất của chủ xe;
c) Đã có thông báo thu hồi của các Đơn vị đăng kiểm;
d) Xe cơ giới bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;
đ) Thông số kỹ thuật thực tế của xe không phù hợp với thông số kỹ thuật trên Giấy chứng nhận kiểm định.
Điểm đ đã bị một số doanh nghiệp bảo hiểm lợi dụng để gian lận (trục lợi) bảo hiểm với khách hàng. Chỉ cần thông số thực tế của xe không trùng khớp với thông số được ghi trên giấy kiểm định là doanh nghiệp bảo hiểm tự ý kết luận xe mất hiệu lực đăng kiểm để từ chối bồi thường mà không cần có xác nhận của cơ quan đăng kiểm.

Để tránh bị doanh nghiệp bảo hiểm xấu lợi dụng và lôi vào các vụ tranh chấp bảo hiểm, Bộ giao thông vận tải khi ban hành thông tư mới số 16/2021/TT-BGTVT hiệu lực từ 01/10/2021 đã quy định rõ ràng về hiệu lực giấy chứng nhận đăng kiểm tại Khoản 7 Điều 9 như sau:

7. Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực khi:
a) Xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định mới;
b) Đã có khai báo mất của chủ xe với đơn vị đăng kiểm;
c) Đã có thông báo thu hồi của các đơn vị đăng kiểm;
d) Xe cơ giới bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;
đ) Đã có xác nhận của đơn vị đăng kiểm về sự không phù hợp giữa thông số kỹ thuật trên Giấy chứng nhận kiểm định và thông số kỹ thuật thực tế của xe cơ giới.

Các chủ xe khi bị doanh nghiệp bảo hiểm từ chối bồi thường do thông số kỹ thuật của xe không trùng khớp với thông số trên giấy chứng nhận kiểm định hãy yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp văn bản của cơ quan đăng kiểm xác nhận thông số thực tế của xe không phù hợp với thông số trên giấy chứng nhận kiểm định để khẳng định xe mất hiệu lực đăng kiểm. Nếu thấy xác nhận của đơn vị kiểm định không hợp lý có thể khởi kiện doanh nghiệp bảo hiểm ra tòa.

Đối với các khách hàng tham gia bảo hiểm qua INFAIR, chúng tôi luôn khuyến nghị khách hàng kiểm tra thông số kỹ thuật của xe trước, nếu có sự thay đổi thông số lốp, thùng so với đăng kiểm chúng tôi thỏa thuận trước với doanh nghiệp bảo hiểm và ghi rõ trong hợp đồng, đảm bảo không bao giờ phát sinh tranh chấp, vừa đảm bảo lợi ích của khách hàng, vừa đảm bảo uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm cộng tác.